دگر بار باز اتفاق اوفتاد و فرصتی به دست آمد که برگ زرین دیگری از این سلسله مقالات را تورقی نموده وبا یکدیگر مرور کنیم. لسان الغیب ، خواجه ی شیراز که به حق شعرش سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی را به جست و خیز وا می دارد در دیوان اشعار می فرماید:«گفتند خلایق […]

وزن نمی دانم! قافیه نمی فهمم! با قلم گودرز و شقایق – این دو دلداده – را به وصال هم می رسانم* می نویسم ، هنرمندانه که هیچ ،شاعرانه هم نه! چراغ آویزان از سقف کافه نادری ، فکرم را روشن کرده! سیگاری می گیرانم آن سوتر روی دیوار، سمت نگاه صادق هدایتم می کند […]

همانگونه که حضرت مولانا در اول دفتر دوم مثنوی می فرماید:”مدتی این مثنوی تأخیر شد”، روند نوشتن این سلسله مقالات نیز با وقفه ای همراه بود که صد البته باز هم به قول حضرتش در همانجا “ مهلتی بایست تا خون شیر شد” و حال پس از گذشت مدت زمانی که صرف تحقیق و مداقه […]

در ادامه ی سلسله مقالات در توجیه و تفسیر متون و اشعار ادبیات کهن پارسی ، به تفسیر چند بیت از «مولانا جلال الدین محمد بلخی» می پردازیم که حاصل سالیان متمادی جد و جهد و مداقه ی اینجانب در آثار وی می باشد. در دیوان شمس اینگونه می خوانیم: دیدم نگار خود را می […]