pre2

طراحی شخصیت, برای پروژه ی بین المللی Kampion پروژه ی بین المللی Kampion، مجموعه ای از طراحی شخصیت, و تصویرسازی از ستارگان فوتبال جهان است که در قالب چند پکیج کارت بازی ارائه می شود. نکته ی منحصر به فرد این پروژه ، همکاری تعدادی از تصویرسازان از سراسر جهان است، که هر کدام با […]

تصویر سازی پیرلو

تصویرسازی , طراحی کاراکتر: «پیرلو»ی محبوب! تصویرسازی ، طراحی کاراکتر: «آندره آ پیرلو» درمیان پروژه های سفارشی که به واسطه ی اعمال سلیقه ی سفارش دهنده و یا سایر عوامل اعم از کم بودن وقت و یا… همه چیز طبق نظر و سلیقه ی خودت پیش نمی رود. انجام یک فریم تصویرسازی، یا طراحی یک […]

pre1

طراحی کاراکتر وبسایت میلوژی در ادامه ی پروژه ی طراحی کاراکتر تبلیغاتی برای وبسایت میلوژی، که شرح آن در مطلب قبلی رفت. کاراکتر دومی در نظر گرفته شد که «پروفسور» بتواند در تعامل با او  اطلاعات مورد نظر کاربران را به آنها بدهد. کاراکتر ی که به نوعی همکار و یا دستیار وی محسوب شود […]

pre2

طراحی شخصیت تبلیغاتی،برای پروژه ی  وبسایت میلوژی به واسطه ی بازیگونه بودن(Gamification) وبسایت میلوژی،نیاز به حضور یک شخصیت تبیغاتی که کاربر را از ابتدا در مراحل مختلف عضویت ،همراهی کند احساس می شد. کاراکتری که قرار است از طریق حضور او به نیازهای اطلاعاتی کاربر پاسخ داده شود می بایست ظاهری موجه و قابل اعتماد […]