“ اغراق در نوشتار یک رمان رئال تا جایی برای مخاطب جالب است که باور پذیر باشد ، اتفاقاتی که در روال داستان برای شخصیت اصلی رمان تان می افتد بیش از حد تلخ و گزنده است و به نوعی طعنه به سیاه نمایی می زند. به نظرم برای چاپ اثر بایستی مقداری از تلخی اتفاقات کاسته شود ! در صورت تمایل بازنویسی فرمایید.”
این یادداشتی است که ناشر بر روی تکه کاغذ کوچکی نوشته و به گوشه ی جلد نسخه ی پیش نویس رمانم سنجاق کرده .
شاید بهتر بود قبلآ به او می گفتم که شخصیت اصلی داستان خودم هستم!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.