رژیسورم اگه هس! باس اصلش باشه !…غیرش غلطه!باس رفاقت و مرام و معرفت از وسط چارکلوم حرفش و چارتا عکسش چنگ بزنه به این دل لامصب!…باس آرتیست فیلماش تنها باشه!تنها که نه! رفیقی!…عشقی!… باس زخم بخوره! از نالوطی… از نارفیق !باس نعره بزنه و “قیصر” و بطلبه و پاشنه ی “پاشنه تخم مرغی” رو ور بکشه !…توفیری نداره!”آب منگل” یا “مهیاران”!باس بادسته سفید زنجونش! خون نالوطی و بی ناموسو بریزه!…باس “سید”ش “قدرت” داشته باشه!باس “به چیزی که دل نداره دل نبنده”!باس”یه جورایی درس و حسابی کلکش کنده شه! یک کلوم بگم و ختمش کنم ، رژیسور باس «آق مسّود کیمیایی» باشه !

هشتم مرداد،روز تولد کیمیایی شصت و نه ساله .

*:عنوان  مقاله ای از «مسعود کیمیایی»

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.