طراحی شخصیت

 طراحی شخصیت .بابانوئل

موضوع هایی که بارها و بارها ،دستمایه ی تصویرسازی ،چه در انیمیشن ها و فیلم ها و چه در کتاب ها شده اند ، سوژه های چالش برانگیزی هستند، زیرا احتمال شباهت آن چیزی که تو خلق می کنی ، با آنچه تا به حال تصویرسازی شده بسیار بالاست،پس به ناچار بایستی عیار خلاقیت را بالا ببری!

«بابانوئل» با شکم فربه و ریش های سفید انبوه و لباس قرمز، برای همه آشناست،اما اگر به جای سرحالی و سرزندگی و لبی خندان ، خموده ، افسرده و غمگین جلوه کند، با آن چیزی که مخاطب در ذهن دارد متفاوت می شود.

طراحی ضخصیت

برای طراحی شخصیت «بابانوئل» در حالتی که وصف آن رفت ، می بایست فضاسازی ای صورت گیرد تا به محتوای مد نظر نزدیک باشد. اگر با کمیک بوک ها و یا فیلمهای ژانر تریلر ، به طور مشخص«Sin city» زلف گره زده ای داشته باشید. فضاهای تاریک، وهم آلود، باران ، تاریکی شب می تواند «بابا نوئل» شما را به همان میزان مدنظر تلخ، عبوس و گرفته نشان دهد

طراحی شخصیت

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.