گل در بر و می در کف و معشوق به کام است /دیوید ونولانم* به چنین جشن غلام است!

اگرجشنواره ی فیلم فجر را بهاردر زمستان سینمای ایران بدانیم امسال حال و هوای جشنواره بهاری تر و مصفاتر از چند سال اخیر است . حضور فیلمسازان بزرگ کهنه کار در کنار جوان تر های با استعداد، تنور امسال جشنواره را گرم کرده، به طوری که حتی هیاهوهای حاشیه ای غیر سینمایی در رسانه ها و جنجال های انتخاب نشدن بعضی از آثار در بخش مسابقه سینمای ایران و لغو بزرگداشت ” مسعود کیمیایی”هم نمی تواند از نمک جشن بیست و نهم بکاهد.جشنواره ای که کیمیایی، حاتمی کیا، مهرجویی، فرهادی ، افخمی وتبریزی و بسیاری دیگر در آن حضور دارند، خواسته یا ناخواسته اتفاق مهمیست! حتی یک نگاه به اسامی فیلمسازانی که آثارشان نه در بین ۳۳ فیلم بخش مسابقه ،بلکه در بخش تازه تاسیس« نوعی نگاه» به نمایش در می آید پرو پیمان بودن جشنواره را گواهی می دهد.
*: دیوید فینچر و کریستوفر نولان!( در اینجا نگارنده در تحریف بیت حضرت خواجه از صنعت اغراق استفاده کرده!)

تکمله
- مراسم بزرگداشت مسعود کیمیایی که لغو شده بود ، در همان روز افتتاحیه برگزار شد.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.