نوجوانی که از بین جمعیت خودش را کنار فنس های استادیوم تختی مشهد رسانده بود تا به نیمکت استقلال نزدیک تر باشد و فریاد زده بود:« ماشالا ناصر خان!» ( و ماشاالله را لاتی گفته بود) امروز بعد از ۱۳- ۱۴ سال با شنیدن خبر در گذشت ناصر خان از رادیو ، دلش گرفت و اگر ماجرا برای خودش عجیب نبود به بغض هم امان می داد تا بترکد! آخر توقع داشت که ناصرخان هم مثل آرتیست فیلم ها ، که در خوش تیپی از خیلی هایشان سر بود ، بیماری را دست به سر کند و دوباره بشود همانی که بود: خان فوتبال ایران!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.